Nama:
Lokasi: kuala lumpur, selangor

Khamis, 23 April 2009

MENGENALPASTIAN MASALAH DAN CARA MENYELESAIKAN

Mengenal pasti merupakan asas dalam pembuatan produk baru atau produk sedia ada.Pengenalpastian masalah mampu membantu seseorang mengeluarkan produk yang berkualiti dan mesra alam.Pemikiran kreatif dan inovatif hasil menyelesaian masalah adalah sesuatu yang sangat bagus.

MENGENAL PASTI MASALAH

Dalam proses reka cipta terdapat langkah asas yang perlu diikuti. Antara langkah yang utama ialah mengenal pa
sti masalah.


MENGUMPUL MAKLUMAT DAN DATA BAGI MENGATASI MASALAH

Maklumat dan data boleh mengatasi m
asalah.Data merupakan maklumat terperinci mengenai sesuatu masalah yang boleh diperoleh daripada katalog, lembaran spesifikasi, dan manual produk.Terdapat pelbagai cara untuk mendapat data dan maklumat.Antaranya adalah:

Pengalaman sendiri-Situasi yang pernah dialami merupakan maklumat yang
paling sesuai untuk mengumpul data dan maklumat.
Pembacaan dan -Maklumat diperoleh
daripada bahan-bahan bacaan seperti
penyelidikan akhabar, buku, majalah
, jurnal, cakera padat,dan
sebagainya

Soal selidik -Mengedarkan kertas soal selidik yang berkaitan masalah
yang dihadapi untuk diisi oleh responden
Melayari Internet -Menggunakan komputer dan pembekal khidmat internet,
pengguna perlu tahu alamat laman web yang diperlukan
Lawatan -Melihat sendiri keadaa
n dan kawasan dimana maklumat
boleh diperoleh.Murid akan memperoleh pelbagai
maklumat seperti reka bentuk sesuatu
produk,
bahan-bahan yang digunakan,kebe
rkesanan produk, dan
banyak lagi
Bimbingan guru -Guru sebagai sumber
rujukan dan pembimbing untuk
memudahkan proses mendapat makluma
t, idea, dan
khidmat nasihat

MENGANALISIS MAKLUMAT

Setelah maklumat diperoleh dan dikumpulkan, kita perlu menganalisisnya untuk mendapatkan sesuatu rumusan.Maklumat yang relavan kepada penghasilan projek akan dikaji dari segi kekuatan dan kelemahan serta dibuat perbandingan.Kita boleh memilih masalah yang hendak diselesaikan dahulu.Keputusan untuk memilih masalah yang hendak diselesaikan bergantung pada keadaan, keutamaan, kessesuaian, dan kepentingan kepada pengguna


MENYENARAI PELBAGAI IDEA PENYELESAIAN MASALAH

Idea terhadap penyelesaian
masalah boleh diperoleh melalui pebagai cara. Dalam hal ini,perbincangan dan sumbang saran merupakan langkah terbaik kerana kita akan mendapat pelbagai alternatif untuk mereka cipta, keperluan dan teknik perbuatan , dan sebagainya.

CONTOH ALTERNATIF

0 Ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.

Langgan Catat Ulasan [Atom]

<< Laman utama